Yangın Söndürme Cihazları - Yanarsan Tuzla İstanbul
Profesyonel montaj, planlı periyodik bakım...

Yangın tüpleri önceden yapılacak fizibilite çalışmalarının sonucuna göre seçilmeli ve uygun yerlere monte edilmelidir. Yanan maddenin türü ve yangının etki edebileceği alan gibi etmenler, hangi yangın tüpü çeşidinin kullanılacağına karar vermede bizlere yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki yangın tüpü çeşitlerini sizlere sağlamaktayız. 

Söndürme Cihaz Sınıfları

ABC tozlu yangın söndürücü olarak da bilinir. A, B ve C tipi yangınlarda yani metal ve elektrik yangınları haricindeki tüm yangınlarda kullanılabilen cihazlardır.

ABC tozlu yangın söndürme cihazları, yangınla mücadelede üstün kapasiteye sahiptir. Ancak yangının tekrar alevlenmemesi için kullanılan alanın oksijenle tüm bağın kesildiğinden emin olmak gereklidir. 

Köpüklü yangın söndürücüler, A (katı) ve B (sıvı) sınıfı yangın risklerinin bulunduğu ortamlar için uygundur.

Köpükler, yanan maddenin yüzeyini kaplar, oksijenle bağlantıyı keser aynı zamanda yanma ısısını düşürerek soğutucu etki yapar. Ortama zarar vermeden kolayca temizlenebilir. Köpük gözenekli maddelerin içine nüfuz eder ve köpükteki su bileşeninin buharlaşması vasıtasıyla yangını soğutur.

Benzin gibi yanan sıvıların üzerine bir köpük halısı oluşturan köpük söndürücüler; ısının etkisi altında döşemelik kumaş ve halılardaki liflerin sıvılaşabildiği alanlar ve alev alabilir sıvılar için özellikle uygundur.

Elektrikli ekipmanların sıvılar yüzünden ciddi bir şekilde hasar görmesine rağmen köpüklü söndürücülerin elektrikli cihazlarla kullanımı uygundur. 

Karbondioksit gazlı (CO2) yangın söndürücüler, basınçlı karbondioksit gazından oluşmaktadır. Kullanıldığında, ortamdaki oksijen miktarını düşürüp, yanma reaksiyonunu kırarak söndürme sağlar.

B sınıfı yanabilen sıvılar (petrol, parafin, boya, tiner...) ve C sınıfı yanabilen gazlar (propan, bütan, metan...) yangın tipleri için uygundur ve toz veya su içermediklerinden elektronik malzemelere asla zarar vermez.

Ofisler, elektrik risklerinin yoğun olduğu bölgeler, yağ ve solventler gibi sıvıların tutuşmasından meydana gelen yangınlara müdahalelerde etkilidir. 

Sprinkli yangın söndürücüler, yangın ortamındaki ısının 68°C ye ulaşması halinde (otomatik patlatmalı), insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak devreye girer. 

Bu söndürücülerin 6-12 kg kapasiteli, Kuru kimyevi tozlu, FM200 gazlı, köpüklü modelleri üretilmektedir. Kullanım alanları; özellikle depolar, antrepolar, kapalı garajlar, arşiv odaları, fabrikalarda vb. alanlarda kullanılabilir.

Ayrıca, insan müdahalesinin mümkün olmadığı tehlikeli madde yangınlarında (petrol yangını, plastik yangını, kimyasal yangın vb.) kullanılabilir. 

Yangın Söndürme Cihaz Sınıfları

1

A.B.C.D 
Sınıfı Yangın Cihazları

A.B.C.D Sınıfı Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazları
2

B
 Sınıfı Yangın Cihazları

A.B Sınıfı Köpüklü Yangın Söndürme Cihazları
3


Sınıfı Yangın Cihazları

CO2 (Karbondioksitli) Yangın Söndürme Cihazları
A

SINIFI YANGINLAR

Katı Madde (tahta, kağıt, pamuk vs.) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile kontrol edilir ve söndürülür

B

SINIFI YANGINLAR

Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran vs.) Soğutma; sis halinde su ile – boğma; karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz ile söndürülür.

C

SINIFI YANGINLAR

Gazlar bu sınıfa girer. (Metan, propan, LPG, asetilen havagazı vb.) Kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanılarak söndürülür.  Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınları da bu sınıfa girer.

D

SINIFI YANGINLAR

Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. (sodyum, potasyum, titanyum, magnezyum gibi.) Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılır. 

Daha fazla bilgi ve alternatif öneriler için...

Diğer ürün reyonları